Mogućnost povrata

Pravo na jednostrani raskid Ugovora (povrat narudžbe) bez navođenja razloga imaju svi kupci Caraudioempire internetske trgovine, u roku od 14 dana od primitka pošiljke.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora (povrat), mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte.

Zahtjev za jednostrani raskid Ugovora se šalje na:

e-mail info@caraudioempire.hr

ili poštom na adresu

Baječ 19B, 51513 Omišalj, Hrvatska.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Prodavatelj će dostaviti Kupcu, bez odgađanja, elektroničkom poštom. Svi korisnici troškove povrata robe snose sami.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora preuzmite ovdje:

https://miss-strawberry.hr/Content/Images/uploaded/Obrazac_za_raskid%20ugovora.pdf

Nakon što Kupac zatraži povrat kontaktirat će ga osoblje Prodavatelja i dati uputstva za izvršenje povrata. Kako bi povrat bio uvažen vraćena roba mora biti nekorištena, neoštećena i u originalnoj ambalaži.

Ukoliko roba nije u odgovarajućem stanju, Prodavatelj neće biti u mogućnosti uvažiti zahtjev za povrat i Kupac će morati platiti poštarinu u iznosu od kako bi mu roba ponovno bila poslana na kućnu adresu.

Ako pregledom proizvoda Prodavatelj utvrdi da je vraćena roba u odgovarajućem stanju, vratit će puni iznos koji je Kupac platio na tekući račun najkasnije u roku od 14 dana od zaprimanja odluke o jednostranom raskidu ugovora.

Povrat novca Prodavatelj može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena, smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje ili preda robu Prodavatelju, odnosno osobi koju Prodavatelj ovlastiti za primanje robe.

Sve artikle Kupac može vratiti na adresu:

Baječ 19B, 51513 Omišalj, Hrvatska, nakon odobrenog zahtjeva za povrat.

Kupac se obavezuje vratiti robu u roku od dva radna dana od odobrenja zahtjeva.
Ako nakon 20 dana od predaje narudžbe ne dobijete nikakvu obavijest o statusu narudžbe niti isporuku, molimo javite se na e-mail info@caraudioempire.hr kako bismo mogli poduzeti radnje da se pošiljka nađe ili pošalje zamjenska.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

  1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
  2. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču (materijal, boja, po mjeri)

INTERNETSKO RJEŠAVANJE SPOROVA

Ako imate problem s robom ili uslugom koju ste kupili na internetu, na ovoj platformi možete podnijeti pritužbu. Tu će pritužbu zatim riješiti neovisno tijelo za rješavanje sporova.

U slučaju potrebe podnošenja pritužbi te rješavanja potrošačkih sporova online možete se koristiti Platformom za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS). Navedenoj platformi kao i svim potrebnim informacijama možete pristupiti putem linka http://ec.europa.eu/odr.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br.41/14) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi pri čemu ćemo vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora. Prigovor možete poslati putem elektroničke pošte info@caraudioempire.hr ili na adresu Baječ 19B, 51513 Omišalj, Hrvatska.

Trgovac se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti u roku 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Formular za prigovor preuzmite ovdje:

https://miss-strawberry.hr/Content/Images/uploaded/Obrazac_za_raskid%20ugovora.pdf

Shopping Cart